Contact - Vrijzinnig Hattem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contact

Voorganger:
Mw. Ds. F. Dijk,
Welsummerweg 12, 7722 RS Dalfsen,
Tel. 0529-435598,
E-mail: steen.dijk@planet.nl
Koster:
Mw. Gerrie Dijk – Smilde Wilgenlaan 11, Hattem. 
Tel. 038 – 4441525
Muzikale begeleiding 
Jan van Garderen, orgel Tel. 0578-616737
Noor van Duinen, piano. Tel. 038-4440755
Commissies
Veel werkzaamheden worden als vrijwilligers gedaan door leden. Zo is er een contactcommissie welke graag geïnformeerd wil worden over het wel en wee van de leden. Zij informeert hierover ook de predikant voor zover die al niet op de hoogte is. Ieder lid heeft daarvoor een contactpersoon.

Het zijn, onder andere:
Mw. Fransje Fenijn. Tel. 038-4443268
Mw. Gerdie Voskuil. Tel. 038-4443073
Mw. Martine van Melle. Tel. 038-4545089
Mw.Marije Vlieger.Tel. 038-4582384
Mw.Sietske van Nee. Tel. 038-4445243

Vrijzinnig Hattem kent leden en gastleden. Indien u belangstelling hebt voor onze gemeenschap kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Vrijzinnig Hattem is een vereniging maar wij hebben de contributie laten vallen omdat we van mening zijn dat financiën geen belemmering mogen zijn voor participatie. Van de leden en gastleden wordt een financiële bijdrage gevraagd en als richtsnoer gaan wij uit van 1,75 % van het netto inkomen (belastbaar inkomen minus de belasting)

Uw bijdrage kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL25RABO0325722404 t.n.v. penningmeester Vrijzinnig Hattem.


Voorzitter: B.A. Schutte, Potmarge 5
8032 LC Zwolle, tel. 038 – 4536287
SecretarisP.A.Faber, Oldeneelweg 4A
8016 PD Zwolle tel. 038 - 4600239
E-mail klik hier
Penningmeester: B. Dane, Veldweg 47
8051 NN Hattem, tel. 038 – 4443781
E-mail klik hier
BestuurslidMw.J.H.Biewenga, Veenburgerweg 3 
8051 CG Zwolle tel. 038 - 3375612
Bestuurslid:Bestuurslid: Mw C.Witte, Berg en Bos 14, 
8051 AL Hattem 038 - 4448821
 

            
 
 
 
Zoeken binnen vrijzinnig Hattem
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu