Gesprekskringen - Vrijzinnig Hattem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Gesprekskringen

Activiteiten
Leerkring’ VRIJZINNIG HATTEM

In de ‘LEERKRING’ buigen we ons aan de hand van boeiende (kranten)artikelen over allerlei religieuze, filosofische, psychologische en culturele vraagstukken.
Hoe, en van waaruit, bepaal je als mens je houding ten opzicht van de grote en verwarrende vragen die zich aandienen in het leven. Als hier al een antwoord op is, hoe geef je dan handen en voeten aan de opdracht waarvoor een mens gesteld is. Samen hierover praten biedt weliswaar geen oplossing, maar kan zeker bijdragen tot een dieper verstaan van het mens-zijn en hoe (ethisch) te handelen.

LEERKRING aanvang: ’s avonds om 19.30 uur
dinsdag 16 oktober 2018
dinsdag 13 november
dinsdag 18 december
dinsdag 22 januari 2019
dinsdag 19 februari
dinsdag 26 maart
‘Levenkring’ VRIJZINNIG HATTEM

In de zogenoemde ‘LEVENKRING’ gaan we aan de hand van bijbelteksten, zowel uit het O.T. als uit het N.T., op zoek naar de waarde van dit oeroude proza voor mensen levend in het huidige technologische en digitale, maar vooral ook verwarrende tijdperk.
Op deze wijze snijdt het mes aan twee kanten: onbekende stukken uit de Bijbel worden in de herinnering naar voren gehaald en uitgelegd; daarnaast vormen deze teksten aanleiding en inspiratie om te kijken welke plaats de hedendaagse mens inneemt in de (religieuze) keuzemomenten waarvoor het leven ons onmiskenbaar stelt.

LEVENKRING aanvang: ’s ochtends om 10.00 uur
maandag 15 oktober 2018
maandag 12 november
maandag 17 december
maandag 21 januari 2019
maandag 18 februari
maandag 25 maart
 
 
Zoeken binnen vrijzinnig Hattem
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu