Wie zijn wij - Vrijzinnig Hattem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wie zijn wij

Wie zijn wij
Wij zijn een vereniging die een ontmoetingsplaats wil zijn voor iedereen die ge├»nteresseerd is in religie en cultuur. Als geloofsgemeenschap willen we een gastvrij onderkomen zijn voor iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde komen, waar ontmoeting belangrijk is, waar mensen aandacht en zorg hebben voor elkaar en voor anderen. Voor ons is geloof geen vaststaande overtuiging maar een zoektocht naar zin en betekenis met steeds nieuwe vormen en inzichten.

Wat doen wij?

Wij organiseren een keer per veertien dagen op zondag om 10.15 uur een dienst waarin regelmatig onze eigen predikant ds. Foekje Dijk voorgaat. Verder zijn er gastpredikanten en themadiensten die door eigen leden worden georganiseerd. Ongeveer zes avonden per jaar nodigen we sprekers, theatergroepen etc. uit over onderwerpen die betrekking hebben op religie, cultuur en samenleving.

Wat vinden we belangrijk?

Religieuze bronnen zijn de bijbel, de christelijke traditie, humanisme, elementen van andere godsdiensten, kunst en wetenschap, levensverhalen. Bij dit alles beseffen we dat geloven ook beleven is: intens ervaren van het onzegbare, van het heilige binnen ons, om ons heen en boven ons uit, van verhelderende woorden, beelden en verhalen, van rustgevende klanken, stilte en leegte, van harmonie.
Ons verlangen gaat uit naar een humane samenleving waar mensenrechten gelden en waar verantwoordelijkheid wordt genomen voor een duurzame omgang met de aarde. In diensten en activiteiten streven we naar diversiteit van voorgangers en inleiders, met variatie in vormgeving en onderwerpen met behoud van aansprekende rituelen. Verschillen in opvatting van mensen met al dan niet kerkelijke achtergronden zijn niet bedreigend maar verrijkend; ze vragen om verdraagzaamheid, respect en kritische vragen.

Organisatie

Onze organisatievorm is die van een vereniging, geen kerk. We hebben leden die ook lid zijn van een kerkgenootschap. Anderen hebben geen enkele band met een kerk. Wij vormen de afdeling Hattem van de landelijke Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Samenwerking

We werken nauw samen met de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Heerde. Daar zijn diensten op de andere zondagen. Samen met Heerde laten we zes keer per jaar voor alle leden het blad Tweeluik verschijnen.
 
 
Zoeken binnen vrijzinnig Hattem
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu